Toerentalsersensoren, encoders en tachometers

Incrementeel encoder met holle as

Toerentalsensoren

Binnen de aandrijftechniek worden meer en meer toerengestuurde motorreductoren toegepast. Een goede toerentalsensor is onontbeerlijk bij dergelijke configuraties. Ons leveringsprogramma "speedcontrol" biedt veel mogelijkheden om in combinatie met snelheidsregelingen (frequentieregelingen of gelijkstroomregelingen) de best bijbehorende speedcontrol te kunnen leveren. Binnen speedcontrol zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden.

  • Encoders (absoluut en incrementeel)
  • Pulsgevers
  • Tachogeneratoren

Deze laatste groep "tachogeneratoren" wordt steeds meer vervangen door encoders, te meer omdat de meeste basis snelheidsregelingen voorzien in de uitlezing hiervan.

Downloads